سرویس ها

سرویس های او اِن پنل را اینجا ببینید.

شناسه سرویس قیمت هر 1000 عدد حداقل حداکثر سرعت کشور
روبیکا (روبینو)
1 فالوور ایرانی روبینو 35,000 تومان 30 500,000 ایران
2 ممبر ایرانی کانال روبیکا 64,000 تومان 30 500,000 ایران
3 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 1 پست آخر 6,000 تومان 30 500,000 ایران
4 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر 8,000 تومان 30 500,000 ایران
5 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر 11,000 تومان 30 500,000 ایران
6 سین (بازدید) پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر 15,000 تومان 30 500,000 ایران
13 لایک ایرانی پست روبینو 6,000 تومان 30 500,000 ایران
14 بازدید ایرانی پست روبینو 3,000 تومان 30 500,000 ایران
95 فالوور ایرانی روبینو (پرسرعت) ⚡️🔥 68,000 تومان 30 500,000 پرسرعت ایران
96 ممبر ایرانی کانال روبیکا (پرسرعت) ⚡️🔥 125,000 تومان 30 500,000 پرسرعت ایران
ایتا
7 ممبر کانال ایتا 138,000 تومان 30 500,000 پایین ایران
8 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 1 پست آخر 11,000 تومان 30 500,000 ایران
9 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 5 پست آخر 15,000 تومان 30 500,000 ایران
10 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 10 پست آخر 21,000 تومان 30 500,000 ایران
11 سین (بازدید) پست کانال ایتا برای 20 پست آخر 29,000 تومان 30 500,000 ایران
97 ممبر کانال ایتا (پرسرعت) ⚡️🔥 245,000 تومان 30 500,000 پرسرعت ایران
تیک تاک
19 لایک لایو تیک تاک 2,500 تومان 1,000 9,000,000 100 هزار روزانه میکس
توییتر - X
22 ویو لایو، کامنت و پست توییتر - X 500 تومان 150 90,000,000 4 میلیون روزانه میکس
23 Detail کلیک توییتر - X 500 تومان 150 400,000,000 10 میلیون روزانه میکس
24 مشاهده پروفایل Profile Visit توییتر - X 500 تومان 150 400,000,000 10 میلیون روزانه میکس
تلگرام
43 ویو اتوماتیک 5 پست آینده تلگرام👁 8,901 تومان 150 2,000,000 میکس
81 ویو پست تلگرام سریع سرور 1 👁 593 تومان 150 50,000 9 هزار روزانه میکس
82 ویو پست تلگرام سریع سرور 2 👁 696 تومان 150 500,000 9 هزار روزانه میکس
اینستاگرام
71 فالوور اینستاگرام ویژه - پروفایل دار (پایدار) 🔥 51,937 تومان 100 1,000,000 50 هزار روزانه میکس
72 فالوور اینستاگرام ویژه - پروفایل دار (سرور 1) 🔥 40,719 تومان 50 5,000,000 25 هزار روزانه میکس
74 لایک پست اینستاگرام ربات 🔥 1,385 تومان 20 5,000 میکس
75 لایک پست اینستاگرام ربات 2 🔥 2,603 تومان 100 5,000 میکس
79 لایک پست اینستاگرام سرور فست 🔥 1,232 تومان 100 5,000 میکس
83 کامنت ایموجی رندوم میکس ایرانی،آسیایی 🔥 35,516 تومان 10 10,000 میکس
84 سیو پست میکس ایرانی،آسیایی (ورود به اکسپلورر) 🔥 5,453 تومان 100 75,000 میکس
85 ایمپرشن، ریچ، پروفایل ویزیت میکس ایرانی،آسیایی (ورود به اکسپلورر) 🔥 2,840 تومان 100 100,000 میکس
86 ایمپرشن، ریچ، پروفایل ویزیت، اکلسپلورر میکس ایرانی،آسیایی (ورود به اکسپلورر) 🔥 5,302 تومان 100 100,000 میکس
آپارات
89 ممبر-فالوور آپارات 34,800 تومان 25 500,000 ایران
90 لایک پست آپارات 7,500 تومان 25 500,000 ایران
91 بازدید پست آپارات 3,000 تومان 25 500,000 ایران